Zbiory w Czytelni Czasopism


W Czytelni Czasopism można korzystać na miejscu ze:

 • zbiorów drukowanych:
 • - czasopism naukowych,
  - gazet i tygodników,
  - dzienników urzędowych,
  - zeszytów naukowych,
  - wydawnictw statystycznych,
  - wydawnictw seryjnych,
  - słowników i encyklopedii,
  - rozpraw doktorskich,
  - prac dyplomowych i podyplomowych,

 • zbiorów elektronicznych:
 • - baz danych,
  - e-czasopism,
  - e-książek,
  - wydawnictw w formie płyt CD-ROM, DVD.  O zbiorach Czytelni informuje:

 • katalog online BG UEP
 • - zawiera opisy wydawnictw ciągłych oraz rozpraw doktorskich i multimediów,
  - wskazuje lokalizację zbiorów (status: W czytelni, W magazynie, Magazyn - realizacja następnego dnia, Dostępny w POU),

 • alfabetyczny katalog kartkowy
 • - zawiera opisy wszystkich wydawnictw ciągłych, które wpłynęły do Biblioteki do 2004 roku.


  Zbiory drukowane Czytelni udostępniane są:
  - w wolnym dostępie do półek:
  na zasadzie samodzielnego wyszukania zbiorów na półkach, a po wykorzystaniu - na odłożeniu na wózki
  wyznaczone dla danej kolekcji; nie należy odkładać zbiorów z powrotem na półki,
  - z magazynu na zamówienie realizowane na bieżąco w Punkcie Obsługi Użytkowników (POU):
  poprzez przekazanie dyżurującemu bibliotekarzowi wypisanego rewersu oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.


  Zbiory elektroniczne udostępniane są:
  - na wybranych komputerach stacjonarnych znajdujących się obok katalogów,
  - za pośrednictwem własnych laptopów użytkowników.

  Na terenie Czytelni można korzystać z internetu bezprzewodowego (WiFi - sieć UE_Hotspot).


  Zbiory w wolnym dostępie do półek:

  nazwa kolekcji /
  symbol przy sygnaturze
  zawartośćuwagi
  Czasopisma bieżące
  (czasopisma naukowe,
  gazety, tygodniki)
  303 tytuły czasopism polskich
  i 106 tytułów zagranicznych z obecnego roku kalendarzowego
  - układ na półkach: podział na czasopisma polskie i zagraniczne, w każdej z tych grup układ wg tytułów w kolejności alfabetycznej;

  - wśród czasopism polskich wyodrębniono osobno gazety (prasę codzienną)
  z bieżącego miesiąca (wcześniejsze
  miesiące przechowywane są w
  magazynie i udostępniane na
  zamówienie);

  - dodatki do czasopism (w tym
  multimedialne) przechowywane są w
  magazynie i udostępniane na zamówienie
  w POU;
  Czasopisma retrospektywne
  (czasopisma naukowe,
  gazety, tygodniki,
  dzienniki urzędowe)
  124 tytuły czasopism polskich i 34 tytuły czasopism zagranicznych z lat
  poprzednich
  - układ na półkach: podział na czasopisma polskie i zagraniczne, w każdej z tych grup układ wg tytułów w kolejności alfabetycznej;

  - starsze roczniki czasopism lub roczniki niekompletne przechowywane są w magazynie i udostępniane na zamówienie w POU;

  - dodatki do czasopism (w tym multimedialne) przechowywane są w magazynie i udostępniane na zamówienie w POU;
  Księgozbiór statystyczny (St) roczniki statystyczne polskie i zagraniczne oraz raporty i opracowania z zakresu statystki i demografii- układ na półkach: wg sygnatur;

  - dodatki do publikacji w wersji elektronicznej (płyty CD-ROM) przechowywane są w magazynie i udostępniane na zamówienie w POU;
  Zeszyty naukowe (ZN)zeszyty naukowe publikowane przez państwowe i niepubliczne uczelnie o profilu ekonomicznym- układ na półkach wg sygnatur
  Informatorium III (IN III)Słowniki językowe- układ na półkach wg sygnatur;


  Zbiory przechowywane w magazynie - udostępniane na zamówienie w Punkcie Obsługi Użytkowników:

  nazwa kolekcji /
  symbol przy sygnaturze
  zawartośćuwagi
  Czasopisma naukowe, gazety, dzienniki urzędowearchiwalne roczniki wybranych tytułów, 
  wydawnictwa seryjne
  realizacja zamówień odbywa się na
  bieżąco z wyjątkiem wybranych tytułów (po złożeniu zamówienia udostępniane są na dzień następny)
  Multimedia - statystyka, czasopisma
  (Mm St, Mm Cz)
  czasopisma, dodatki do czasopism oraz wydawnictwa statystyczne w formie
  płyt CD-ROM, DVD
  Rozprawy doktorskie (S)prace przed i po obronie na UEP- prace po obronie udostępniane są na podstawie wypisanego rewersu, okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz wypełnionej i podpisanej Deklaracji osoby korzystającej z księgozbioru rozpraw doktorskich (egzemplarza drukowanego);

  - wybrane prace po obronie udostępniane są w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej;

  - w przypadku istnienia wersji elektronicznej nie udostępnia się jej wersji drukowanej;
  Prace dyplomowe i podyplomowe (S)prace licencjackie, magisterskie i podyplomowe obronione na UEP do 31.10.2013- prace nie są rejestrowane w katalogu online Biblioteki;

  - opisy prac obronionych do 2007 roku znaleźć można w katalogu kartkowym,

  - opisy prac obronionych w dniach od 01.01.2006 do 31.10.2013 rejestrowane są elektronicznej bazie prac,

  - udostępnia się je tylko autorom.