Zaproponuj książkę, czasopismo do zbiorów


  • Jeśli chciałbyś zasugerować nam kupno publikacji (książka, czasopismo), której nie ma w naszych zbiorach, wypełnij i wyślij poniższy formularz.
  • Zgłoszony przez Ciebie tytuł będzie brany pod uwagę podczas dokonywania zakupu nowości wydawniczych.
  • W przypadku proponowania literatury zagranicznej konieczne jest przedstawienie pisemnej akceptacji kierownika katedry (może być przesłana e-mailem).

  • W sprawie książek skontaktuj się z pracownikiem Oddziału Gromadzenia (mgr Ewa Szczepaniak, e.szczepaniak@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 55, budynek Collegium Altum, pokój 202).
  • W sprawie czasopism skontaktuj się z kierownikiem Oddziału Gromadzenia (mgr Jolanta Wardaszko, j.wardaszko@ue.poznan.pl, tel. 61 854 33 52, budynek Collegium Altum, pokój 302).
  • Wpisz jak najwięcej danych ułatwiających identyfikację publikacji.
  • Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest wymagane.

Twoje dane
 
 
Informacje dotyczące publikacji