Przedłużenie terminu zwrotu książekWypożyczalnia umożliwia przedłużanie terminu zwrotu książek wypożyczonych:
• z księgozbioru dydaktycznego Biblioteki (z kolekcji Wypożyczalnia : długie wypożyczenie, oznaczonej symbolem W) - przez uprawnionych użytkowników,
• z wybranych kolekcji oferowanych w Czytelni Książek - przez pracowników naukowo-dydaktycznych UEP.

Przedłużenia należy dokonać przed upływem pierwotnego terminu zwrotu.

Przedłużenie jest możliwe tylko jeśli nowy termin zwrotu nie przekracza daty ważności konta czytelnika.

Termin zwrotu książki można przedłużyć:
• przez internet - samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika - ze strony domowej Biblioteki, najwcześniej na 7 dni przed upływem pierwotnego terminu zwrotu. Przedłużenie elektroniczne jest możliwe, jeśli konto czytelnika jest ważne jeszcze ponad 90 dni.
• osobiście w Wypożyczalni.


  Możliwość przedłużania terminu zwrotu książek zależy od kolekcji (rodzaju pozycji) i statusu użytkownika.Zbiory Wypożyczalni
KolekcjaOkres
wypożyczenia
Status użytkownikaMożliwość
przedłużenia
Ilość przedłużeń
Wypożyczalnia :
długie wypożyczenie;
(symbol  W
przy sygnaturze
(bez kolorowego paska)
do 150 dni

• studenci UEP (także studiów
    podyplomowych)

tak3 x 90 dni
do 150 dni

• doktoranci UEP
tak3 x 90 dni
do 150 dni• pracownicy UEP
• emerytowani pracownicy UEP
tak3 x 90 dni
do 30 dni• uczniowie klas akademickich UEP (tylko pełnoletni)nie-
do 90 dni• studenci i pracownicy szkół wyższych zrzeszonych w PFBN
• pozostali użytkownicy uprawnieni zarządzeniem Rektora UEP (pracownicy bibliotek: Raczyńskich i PTPN)

nie-
Wypożyczalnia:
krótkie wypożyczenie,
(symbol  WP
przy sygnaturze,
(pasek pomarańczowy)
na okres
do 14 dni
• studenci UEP (także studiów podyplomowych)
• doktoranci UEP
• pracownicy UEP
• emerytowani pracownicy UEP
nie-
• studenci i pracownicy szkół wyższych zrzeszonych w PFBN
• pozostali użytkownicy uprawnieni zarządzeniem Rektora UEP (pracownicy bibliotek: Raczyńskich i PTPN)

Wypożyczalnia :
na miejscu
(symbol  WM
przy sygnaturze,
(pasek czerwony)

wyłącznie
na miejscu
Wszyscy użytkownicy zapisani do Wypożyczalni i posiadający aktywne konto czytelnikanie-


Zbiory Czytelni Książek
KolekcjaStatus użytkownikaOkres wypożyczeniaMożliwość
przedłużenia
Ilość przedłużeń
• Czytelnia Książek : Księgozbiór Gospodarka Turystyczna (GT, GT2),
• Czytelnia Książek : Księgozbiór podstawowy, (obejmujący książki w wolnym dostępie i magazynach)
• Czytelnia Książek : Księgozbiór MBA f (MBAf),
• Czytelnia Książek : Multimedia – Książki (Mm),
• Czytelnia Książek : Księgozbiór profesorski (P),
• Czytelnia Książek : Księgozbiór Towaroznawczy (T)
pracownik naukowo-dydaktyczny UEPdo 30 dnitak10 x 30 dni*
inny pracownik UEPdo 30 dnitak10 x 30 dni*
doktorant UEPdo 30 dninienie

*Dopuszczalne jest maksymalnie 10-krotne przedłużenie, każde po 30 dni pod warunkiem, że książka nie została zarezerwowana przez innego użytkownika.