Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Tworzenie odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury


Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obowiązują Zasady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury (przypisów i bibliografii załącznikowej).


Obowiązek stosowania Zasad dotyczy wszystkich tekstów powstających na UEP a w szczególności: publikacji wydawanych w Wydawnictwie UEP oraz w czasopismach, dla których wydawcą jest UEP albo jego jednostki organizacyjne, a także rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i prac dyplomowych na studiach podyplomowych przygotowywanych na UEP.


Zasady obowiązujące do dnia 30.09.2017:

• Zarządzenie Rektora UEP nr 39/2011 w sprawie zasad tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej

• Załącznik do Zarządzenia Rektora UEP nr 39/2011 (Zasady tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu)


Zasady obowiązujące od dnia 1.10.2017:

• Zarządzenie Rektora UEP nr 61/2017 w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

• Załącznik do Zarządzenia Rektora UEP nr 61/2017 (Zasady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury)