Sprawdzanie stanu kontaBiblioteka Główna UEP umożliwia osobom korzystającym z usług Wypożyczalni sprawdzanie w trybie online stanu Konta Czytelnika.

W celu sprawdzenia konta należy:
1. wybrać zakładkę: Konto czytelnika - znajdującą się na stronie głównej katalogu online BG UEP

2. zalogować się - wpisując:
numer Karty Czytelnika lub elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), jeśli była podstawą zapisu do Wypożyczalni,
numer PESEL właściciela Karty Czytelnika.

Uwaga! Tylko osoby posiadające aktywne konto mogą się zalogować.
Usługa jest
niedostępna dla użytkowników, którzy nie przedłużyli ważności konta.

Konto Czytelnika umożliwia:

1. uzyskanie informacji:
- o wypożyczonych książkach,
- o terminie ich zwrotu,
- o przekroczonym terminie zwrotu lub innych naruszeniach regulaminu i związanych z tym blokadach systemowych,
- o zamówionych i zarezerwowanych pozycjach z Czytelni Książek*,

2. przedłużanie - przez uprawnione osoby - terminu zwrotu wybranych pozycji,

3. zamawianie i rezerwowanie książek znajdujących się w Czytelni Książek w celu wypożyczenia na zewnątrz.*wejście do konta*Usługi dostępne tylko dla pracowników i doktorantów UEP.