Zbiory - rozprawy doktorskieBiblioteka Główna przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie przed i po publicznej obronie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z wersjami drukowanymi rozpraw można zapoznać się w Czytelni Czasopism - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Z rozpraw w wersji drukowanej można korzystać na terenie Czytelni Czasopism w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw w wersji drukowanej.

Biblioteka umożliwia również korzystanie z wybranych rozpraw po obronie w pełnotekstowej wersji elektronicznej. Prace, których autorzy wyrazili zgodę, umieszczane są w internecie (na zasadzie wolnego dostępu) - w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP.