Regulaminy i zarządzeniaKorzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 43/2020 w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej w czasie epidemii - obowiązuje od dnia 17.06.2020


• Zarządzenie Rektora UEP nr 34/2020 w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej w czasie epidemii - obowiązywało od dnia 20.05.2020 do dnia 16.06.2020


• Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP (Zarządzenie Rektora UEP nr 60/2018 Załącznik)


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Czytelni Książek Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Oddziału Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalni) Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z komputerów i Internetu w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z Sal pracy zespołowej w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)


• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z wrzutni (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)• Zarządzenie Rektora UEP nr 34/2019 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opłat za wysyłane monity oraz obowiązków czytelników związanych z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem egzemplarza bibliotecznego
Struktura organizacyjna Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu• Zarządzenie Rektora UEP nr 10/2011 w sprawie utworzenia Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i powołania Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP


• Zarządzenie Rektora UEP nr 21/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Programowej
do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP

Zbiory Biblioteki:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 70/2014 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - obowiązuje od dnia 19.12.2014


• Zarządzenie Rektora UEP nr 1/2009 w sprawie zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw doktorskich i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym - obowiązywało do dnia 18.12.2014

Baza Wiedzy UEP:


• Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018 w sprawie wprowadzenia systemu informacji naukowej Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – obowiązuje od dnia 11.12.2018


• Zasady dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Załącznik do zarządzenia Rektora UEP nr 72/2018)


• Oświadczenie dotyczące afiliacji (Załącznik do Zasad dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Internetowy System Bibliograficzny UEP (Baza Osiągnięć UEP):


• Zarządzenie Rektora AEP nr 19/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2004 oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 2/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego
2004 r. w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego - obowiązywało do dnia 11.12.2018


• Zarządzenie Rektora AEP nr 18/2006 w sprawie kwalifikowania publikacji zgłaszanych do Informatycznego Systemu Bibliograficznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - obowiązywało do dnia 11.12.2018


• Zarządzenie Rektora AEP nr 2/2004 w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego - obowiązywało do dnia 11.12.2018

Podstawa prawna Biblioteki Głównej:


• Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu