ORCID Open Researcher and Contributor ID


ORCID (czyt. orkid) to międzynarodowy system identyfikacji autorów publikacji naukowych. Polega
na bezpłatnym przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się
z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części.
W oznaczeniu uwzględnia się cyfry od 0-9 oraz literę X dla oznaczenia liczby 10.


Identyfikator ORCID zapisuje się w formie adresu URL: https://orcid.org/oznaczenie alfanumeryczne (np. https://orcid.org/0000-0002-9079-593X).

Każdy, kto zarejestruje się w systemie ORCID otrzymuje poza identyfikatorem swój profil.


W profilu ORCID można umieszczać i aktualizować m.in. takie informacje jak:
- różne warianty zapisu imienia i nazwiska,
- wykształcenie,
- przebieg zatrudnienia,
- adres e-mail,
- realizowane granty badawcze,
- wykaz publikacji,
- inne identyfikatory naukowca (np. Scopus ID, Researcher ID).

System ORCID jest tworzony i utrzymywany przez organizację non-profit ORCID, Inc. (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) powstałą w 2010 roku z inicjatywy przedstawicieli środowisk naukowych, wydawców, instytucji badawczych, fundacji charytatywnych oraz instytucji IT.


Identyfikatory ORCID wykorzystywane są obecnie m.in. przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. Wiley, Springer), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora.

Identyfikatory ORCID będą pełniły znaczącą rolę w trakcie ewaluacji polskich podmiotów naukowych w 2021 roku. Każda osoba, której osiągnięcia złożą się na ewaluowany dorobek danego podmiotu, będzie musiała posiadać taki identyfikator.


Instrukcje:

1. Jak zarejestrować się w ORCID i uzyskać własny identyfikator? (PDF)
2. Dodawanie opisów publikacji do profilu ORCID:
   •  poprzez pobieranie opisów z różnych baz danych
- Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID? (PDF)
   •  poprzez samodzielne wprowadzanie opisów (PDF).


Pytania, problemy:

W razie pytań, problemów z identyfikatorem i profilem ORCID prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (e-mail: biblioteka2@ue.poznan.pl).