Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Katalog czasopism i innych wydawnictw ciągłych • Znajduje się w Czytelni Czasopism (na 3 piętrze).
 • Informuje o wszystkich zbiorach (z wyjątkiem prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktorskich) udostępnianych w Czytelni Czasopism, które wpłynęły do Biblioteki w latach 1945 - 2004.
 • Rejestruje w kolejności alfabetycznej czasopisma oraz inne wydawnictwa ciągłe: wydawnictwa seryjne, roczniki statystyczne, materiały mikrograficzne (mikrofilmy i mikrofisze) oraz multimedia.
 • Z końcem 2004 roku katalog został zamknięty. Informacje o wydawnictwach wpływających do Biblioteki po 01.01.2005 roku można znaleźć tylko w katalogu online BG UEP.
  UWAGA! Katalog online BG UEP zawiera opisy czasopism, które wpłynęły do Czytelni od 1998 roku (wraz z całym zasobem od pierwszego rocznika). Pozostałe wydawnictwa ciągłe są sukcesywnie do niego wprowadzane. Dlatego przy poszukiwaniu starszych tytułów czasopism należy koniecznie korzystać z katalogu kartkowego.
 • Opisy katalogowe uszeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter: j, k, w. Nie uwzględnia się:
  - żadnych znaków diakrytycznych - zarówno polskich (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź), jak i obcych (np. niemieckich ä, ë, ö, ü),
  - rodzajników występujących na początku tytułu np. A, der, the...
 • Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, greckim itp.) są transliterowane na alfabet łaciński.
 • Oficjalne publikacje mające charakter informacyjny lub administracyjny wydane przez ciało zbiorowe (instytucję, towarzystwo) i jego dotyczące, np. statuty, regulaminy, informatory, katalogi wyrobów, listy członków, sprawozdania itp. figurują w katalogu pod nazwą danej instytucji.
 • Opisy dzieł napisane przez jednego, dwóch lub trzech autorów, są szeregowane według nazwiska pierwszego autora.
 • Dzieła (prace) zbiorowe napisane przez zespół autorski (ponad trzech autorów) są umieszczone w katalogu pod tytułem.
 • W katalogu występują dwa rodzaje kart:
  1. karty główne:
  - zawiera podstawowy opis identyfikujący dany tytuł w danym wydaniu oraz wyszczególnia sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy,
  - pełna treść informacyjna dla czytelnika umieszczona jest na przedniej stronie karty katalogowej,
  2. karty pomocnicze (tzw. odsyłacze):
  - stosuje się celem ułatwienia dotarcia do właściwego opisu - odnalezienia w katalogu karty głównej,
  - odsyłacz może kierować np. od odrębnej pisowni nazwiska autora do pisowni przyjętej w katalogu, od drugiego i trzeciego nazwiska współautora danego dzieła, od nazwiska redaktora pracy zbiorowej, od tytułu dzieła opisanego pod nazwą ciała zbiorowego (autora korporatywnego).
 • Sygnatury uzupełnione symbolami koloru czerwonego informują o aktualnej miejscu usytuowania zbiorów w Czytelniach (rozwiązanie symboli - na tablicach informacyjnych).
 • Informacje o czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych znaleźć także można w głównych katalogach kartkowych BG UEP: alfabetycznym i rzeczowym, znajdujących się w Czytelni Książek (2 piętro).