Internetowy System Bibliograficzny i Baza Osiągnięć UEP  Internetowy System Bibliograficzny (ISB) to jeden z modułów Centrum Elektronicznych Aplikacji UEP.

  ISB zawierał informacje o publikacjach pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (poprzednio: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), wydanych po 31 grudnia 2003 roku.

  ISB umożliwiał - po zalogowaniu się - samodzielne zgłaszanie dorobku naukowego tj. wprowadzanie opisów bibliograficznych publikacji, przeglądanie i wydruk wykazu publikacji, sprawdzanie przyznanych punktów (wyliczonych na potrzeby rozdziału środków na badania).

  ISB działał do dnia 30.06.2015. Obecnie jest dostępny w trybie do odczytu.

  Od dnia 1.07.2015 zadania ISB przejęła Baza Osiągnięć UEP, stworzona przez Centrum Informatyki UEP.


  Baza Osiągnięć UEP zawiera informacje o dorobku publikacyjnym i pozapublikacyjnym pracowników i doktorantów UEP z lat 2004-2017 oraz wybranych: sprzed roku 2004 i z roku 2018.

  Baza Osiągnięć działała do dnia 11.12.2018. Obecnie jest dostępna w trybie do odczytu.

  Z dniem 11.12.2018 wprowadzono na UEP nowy system informacji naukowej o nazwie Baza Wiedzy UEP, tworzony w programie OMEGA Psir.

  System dokumentuje dorobek naukowy i osiągnięcia naukowe pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów UEP uzyskane poczynając od dnia 1.01.2018.


  Wejście do Bazy Osiągnięć UEP:

  - dla pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich UEP - po zalogowaniu się.


  Wejście do Internetowego Systemu Bibliograficznego AEP/UEP:

  - dla pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich UEP - po zalogowaniu się

  - dla innych użytkowników (publiczny dostęp do wykazu publikacji pracowników UEP)