Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Cytowania publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie Web of ScienceBaza zawiera informacje o cytowaniach i autocytowaniach publikacji naukowych pracowników UEP zindeksowanych w bazie Web of Science Core Collection.

Baza tworzona jest przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEP. Analizie cytowań poddawane są wszystkie publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na UEP od roku akademickiego 2010/11. Cytowania wyszukiwane są w serwisie Web of Science Core Collection z wykorzystaniem funkcji Cited Reference Search.

Baza umożliwia wyszukanie informacji o cytowaniach według autora (informacje o cytowaniach całego dorobku naukowego) oraz wydziału.

Wynik wyszukiwania podaje:
- liczbę prac cytowanych,
- liczbę cytowań (tj. prac cytujących),
- indeks Hirscha,
- listę prac cytowanych wraz z wykazem prac cytujących każdą publikację (dane z bazy Web of Science Core Collection).


Uwaga!

Informacje o nowych cytowaniach wprowadzane są do bazy z opóźnieniem.

Aby upewnić się, czy cytowania (i zarazem indeks Hirscha) danej osoby są aktualne - prosimy o kontakt:
- mgr Agnieszka Dolińska, e-mail: a.dolinska@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 60,
- mgr Joanna Gryt, e-mail: joanna.gryt@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 60,
- mgr Daria Wojdanowicz, e-mail: daria.wojdanowicz@ue.poznan.pl, tel. 61 854 33 62,
- mgr Dorota Wojewoda, e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41.