Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Wiley Online LibraryBaza informuje o książkach i czasopismach z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez wydawnictwo John Wiley & Sons.

Baza jest udostępniana wszystkim polskim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w ramach krajowych licencji akademickich (finansowanych przez MNiSW).

Baza zawiera pełne teksty:
- czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego,
- książek wydanych w roku 2009 i 2015.


Biblioteka umożliwia korzystanie z bazy:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).