FAQ - Najczęściej zadawane pytania1. Gdzie jest Biblioteka?

Biblioteka znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, w budynku Collegium Altum na drugim i trzecim piętrze.
Czytelnia Książek usytuowana jest na drugim piętrze, natomiast Czytelnia Czasopism i Wypożyczalnia - na trzecim.


2. Gdzie znajduje się Wypożyczalnia?

Wypożyczalnia znajduje się przy ul. Powstańców 16, w budynku Collegium Altum na 3. piętrze
(obok Czytelni Czasopism).


3. Gdzie mogę podbić obiegówkę? Czy po podbiciu obiegówki nadal mogę korzystać z usług Biblioteki?

Karty obiegowe osób kończących studia, pracowników UEP zmieniających pracę lub przechodzących na emeryturę oraz osób z zewnątrz podbijane są w Wypożyczalni (ul. Powstańców Wielkopolskich 16, budynek Collegium Altum, 3. piętro).

Po podbiciu karty obiegowej traci się prawo do wypożyczania książek z Wypożyczalni oraz do korzystania z baz danych poza terenem UEP. Ze zbiorów drukowanych i elektronicznych Biblioteki można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism.


4. Gdzie jest Mediateka?

Mediateka znajduje się na terenie Czytelni Książek (2. piętro, pokój 218).


5. Czy muszę być zapisany do Biblioteki, aby skorzystać z czytelni?

Nie trzeba zapisywać się do Biblioteki, aby skorzystać z czytelni.


6. Czy wchodząc do czytelni trzeba pokazywać dokument, kartę biblioteczną?

Wchodząc do czytelni nie trzeba pokazywać dokumentu i/lub karty bibliotecznej (w naszej Bibliotece nazywamy ją Kartą Czytelnika). Użytkownicy zobowiązani są tylko do wpisania się na wyłożoną przy wejściu listę odwiedzin. Dokumenty warto jednak zabrać ze sobą do okazania, potrzebne będą do korzystania ze zbiorów przechowywanych w magazynach.


7. Czy można korzystać ze zbiorów, które są na sali bez zostawiania dokumentu?

Tak. Wystarczy tylko wpisać się na znajdującą się przy wejściu do czytelni listę odwiedzin.


8. Czy nie będąc studentem UEP można skorzystać z czytelni?

Tak. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych w czytelniach mają wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat.


9. Czy w czytelni można zapisać się do Biblioteki?

Nie można. Zapisanie się do Biblioteki (w celu wypożyczania książek na zewnątrz oraz korzystania z baz danych poza siecią UEP) możliwe jest tylko w Wypożyczalni (Oddziale Księgozbioru Studenckiego), znajdującej się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, w budynku Collegium Altum na 3. piętrze.


10. Jak znaleźć książkę na półce?

Książki zgromadzone w Czytelni Książek podzielono na kolekcje, a w obrębie każdej z nich poukładano na półkach według sygnatur.
Poszukując konkretnego tytułu trzeba sprawdzić w katalogu online BG UEP miejsce jego przechowywania oraz kolekcję, do której został włączony. Następnie spisać sygnaturę i zwrócić uwagę, czy jest dostępny (status).

W naszej Bibliotece sygnatury to liczby lub kombinacje liter i cyfr. Każda książka zawiera naklejoną na tylnej okładce etykietę z sygnaturą i kodem kreskowym.

Należy znaleźć regał z kolekcją, do której włączono potrzebną nam książkę, a następnie zlokalizować ją na półce poprzez wyszukanie jej sygnatury na tylnych okładkach książek.


11. Jak znaleźć czasopismo na półce?

To zależy od roku wydania czasopisma. Wybrane czasopisma Czytelnia Czasopism udostępnia w tzw. wolnym dostępie, tzn. że należy je samodzielnie odszukać na półkach:
- jeżeli potrzebujesz czasopisma wydane w bieżącym roku, znajdziesz je w Kolekcji Czasopism Bieżących; na regałach zostały podzielone na czasopisma polskie i zagraniczne, w obrębie każdej z grup poukładano je na półkach w kolejności alfabetycznej według tytułów,
- jeżeli potrzebujesz czasopisma z lat poprzednich, sprawdź w katalogu online BG UEP, czy przy sygnaturze wybranego tytułu napisano Kolekcja Retrospektywna, określenie to oznacza, że roczniki tego czasopisma wystawiono naprzeciwko wejścia do Czytelni Czasopism i poukładano, podobnie jak w Kolekcji Czasopism Bieżących alfabetycznie według tytułów, a w obrębie tytułu według roku wydania.

Pozostałe czasopisma przechowywane są w magazynie i udostępniane są na zamówienie przez Punkt Obsługi Użytkowników w Czytelni Czasopism. Informacje o miejscu przechowywania czasopism (w czytelni, w magazynie) i ich dostępności znajdziesz w katalogu online BG UEP.


12. Co to znaczy: sygnatura?

Jest to symbol cyfrowy lub literowo-cyfrowy, który identyfikuje daną książkę lub czasopismo i wskazuje miejsce ich przechowywania. Informacja o sygnaturze danej pozycji znajduje się w jej opisie katalogowym oraz na jej tylnej okładce (naklejona etykieta z kodem kreskowym). Przykładowe sygnatury w naszej Bibliotece: 320997, W 199273, 75065 ZN WSE KAT itp.


13. Czy można przenosić książki i czasopisma z czytelni na drugim piętrze do czytelni na trzecim piętrze (albo odwrotnie)?

Nie można przenosić książek i czasopism z jednej czytelni do drugiej.
W czytelniach obowiązuje zasada korzystania ze wszystkich zbiorów i usług na miejscu.


14. Czy w czytelni można wypożyczyć książki?

Tak - Biblioteka Główna umożliwia wypożyczanie na zewnątrz publikacji oferowanych w Czytelni Książek. Z usługi tej mogą korzystać wyłącznie pracownicy i doktoranci UEP, zapisani do Wypożyczalni i posiadający aktywne konto czytelnika. Wypożyczane są tylko pozycje z wybranych kolekcji, wydane po 1950 roku.


15. Czy można telefonicznie zamawiać książkę, tak aby czekała na użytkownika w Centrum Obsługi Użytkowników (chodzi o wyszukanie sygnatury, poszukanie książki na półce i rezerwację)?
Czy można zarezerwować książkę z magazynu? Jaki jest czas oczekiwania na realizacje?

Nie można telefonicznie zamawiać książek udostępnianych przez Czytelnię Książek w tzw. wolnym dostępie oraz z magazynu.

Książki przechowywane w magazynie udostępniane są na bieżąco przez Centrum Obsługi Użytkowników,
na podstawie wypełnionych i podpisanych rewersów i po pozostawieniu ważnego dokumentu tożsamości. Ostatnie zamówienia przyjmowane są na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.


16. Czy jest możliwość wglądu do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) i podyplomowych obronionych przez studentów UEP?

Nie ma takiej możliwości. Biblioteka tylko informuje o pracach obronionych na UEP (WSE, AE) do 31.10.2013. Prace udostępniane są na zamówienie w Czytelni Czasopism wyłącznie autorom.
Informacje o pracach (autorzy, promotorzy, tematy) znaleźć można w:
- kartkowym katalogu znajdującym się na terenie Czytelni Czasopism (zawiera opisy prac obronionych do dnia 31.12.2007),
- elektronicznej bazie prac dostępnej w internecie (rejestruje prace obronione w dniach 01.01.2006 do 31.10.2013).


17. Czy do Biblioteki można wchodzić z jedzeniem, napojem, plecakiem, torbą, kurtką?

Nie wolno. Regulamin Biblioteki tego zabrania.
Użytkowników korzystających z czytelni i wypożyczalni obowiązuje:
- zakaz wchodzenia w okryciach wierzchnich typu kurtka, płaszcz (należy pozostawić je w szatni),
- zakaz wnoszenia toreb, torebek, plecaków, parasoli (należy pozostawić je w teczkarni),
- zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów (oprócz wody),
- zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe,
- zachowanie ciszy.
Można wnosić własne laptopy, ale bez toreb i pokrowców.


18. Jakie zbiory udostępnia Czytelnia Książek, a jakie Czytelnia Czasopism?

W Czytelni Książek można korzystać na miejscu z książek, podręczników, słowników i encyklopedii, wydawnictw multimedialnych w formie płyt CD-ROM, DVD oraz księgozbiorów specjalistycznych i zbiorów sprowadzonych dla naszych użytkowników przez wypożyczenia międzybiblioteczne.

W Czytelni Czasopism korzystać można na miejscu z: czasopism naukowych, gazet i tygodników, dzienników urzędowych, zeszytów naukowych, wydawnictw statystycznych, wydawnictw w formie płyt CD-ROM, DVD oraz słowników i encyklopedii, rozpraw doktorskich (przed i po obronie), prac dyplomowych i podyplomowych.

W czytelniach udostępniane są także zbiory elektroniczne Biblioteki: bazy danych, e-czasopisma, e-książki.


19. Gdzie znajdę w Czytelni książki o niskich sygnaturach np. 149678?

Informacje o miejscu przechowywania i sposobie udostępniania książek znaleźć można w katalogu online. Książki z kolekcji Czytelnia Książek - Księgozbiór podstawowy oznaczone sygnaturami od 2 do 322 000 udostępniane są na zamówienie przez Centrum Obsługi Użytkowników. Aby złożyć zamówienie należy przekazać dyżurującemu bibliotekarzowi wypisany rewers (z danymi dotyczącymi zamawianej pozycji: autor, tytuł, rocznik, sygnatura) oraz okazać ważny dokument tożsamości. Realizacja zamówień na książki oznaczone sygnaturami od 149 000 do 322 000 odbywa się na bieżąco. Realizacja zamówień na książki oznaczone sygnaturami od 2 do 148 999 odbywa się na dzień następny. Ostatnie zamówienia przyjmowane są na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.


20. Czy w Bibliotece można korzystać z prac doktorskich? Gdzie znajdę wykaz prac obronionych na UEP?

Tak, można korzystać w naszej Bibliotece z rozpraw doktorskich (przed i po obronie). Udostępniane są w Czytelni Czasopism na zamówienie: należy przekazać dyżurującym bibliotekarzom w Punkcie Obsługi Użytkowników wypisany rewers (z danymi dotyczącymi zamawianej pozycji: autor, tytuł, rocznik, sygnatura) oraz okazać ważny dokument tożsamości. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco, ostatnie zamówienia przyjmowane są na 30 minut przed zamknięciem czytelni.

Wykaz prac do wglądu przed obroną znaleźć można na stronie Biblioteki w zakładce: Doktoraty przed obroną, natomiast wykaz prac obronionych na UEP w katalogu online BG UEP (opcja wyszukiwawcza: prace doktorskie).

Teksty rozpraw, których autorzy wyrazili zgodę, udostępniane są w Internecie w wolnym dostępie w Bibliotece Cyfrowej BG UEP. Informacje o możliwości skorzystania z wersji elektronicznej rozprawy znajdują się w jej opisie katalogowym (umieszczono w nim link przekierowujący do pełnego tekstu). W przypadku istnienia wersji elektronicznej rozprawy po obronie, Czytelnia Czasopism nie udostępnia jej wersji drukowanej.
Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw w wersji drukowanej.