Rozprawy doktorskie przed obronąBiblioteka Główna udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z pracami (oraz ich recenzjami i streszczeniami) można zapoznać się do dnia obrony w Czytelni Czasopism* - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Z rozpraw można korzystać na terenie Czytelni Czasopism w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw.

Po obronie - rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Czasopism. Wykaz wszystkich rozpraw obronionych na UEP znaleźć można w katalogu online.

Od 2009 roku Biblioteka umożliwia korzystanie z wybranych rozpraw po obronie w pełnotekstowej wersji elektronicznej. Prace umieszczane są w internecie w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP.

Informacje o udostępnianiu rozprawy w wersji elektronicznej znajdują się w jej opisie katalogowym (umieszczono w nim link przekierowujący do pełnego tekstu). W przypadku istnienia wersji elektronicznej rozprawy po obronie, Czytelnia Czasopism nie udostępnia jej wersji drukowanej.


*W związku ze zamknięciem Czytelni Czasopism, rozprawy doktorskie do odwołania udostępniane są w Czytelni Książek.
Obecnie Biblioteka Główna umożliwia zapoznanie się z poniższymi rozprawami doktorskimi przed obroną:mgr Katarzyna Nowakowska

"Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego"
  • Katedra Logistyki UEP
  • promotor: dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP
  • promotor pomocniczy: dr Sławomir Palicki, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Stanisław Belniak, UE w Krakowie
   - dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
  • obrona: 4.11.2020, godz. 10.00 za pomocą środka komunikacji zdalnej
mgr Daniel Ariel

"Socio-Economic Determinants of Innovation Adoption in Israeli Agriculture: The Case of Irrigation Technologies"
  • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, UEP
  • promotor: dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ w Tarnowie
   - prof. dr bab. Katalin Takacs-Gyorgy, Obuda University, Budapeszt
  • obrona: 29.10.2020 godz. 8.00 za pomocą środka komunikacji zdalnej