Rozprawy doktorskie przed obronąBiblioteka Główna udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z pracami (oraz ich recenzjami i streszczeniami) można zapoznać się do dnia obrony w Czytelni Czasopism - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Z rozpraw można korzystać na terenie Czytelni Czasopism w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw.

Po obronie - rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Czasopism. Wykaz wszystkich rozpraw obronionych na UEP znaleźć można w katalogu online.

Od 2009 roku Biblioteka umożliwia korzystanie z wybranych rozpraw po obronie w pełnotekstowej wersji elektronicznej. Prace umieszczane są w internecie w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP.

Informacje o udostępnianiu rozprawy w wersji elektronicznej znajdują się w jej opisie katalogowym (umieszczono w nim link przekierowujący do pełnego tekstu). W przypadku istnienia wersji elektronicznej rozprawy po obronie, Czytelnia Czasopism nie udostępnia jej wersji drukowanej.


Obecnie Czytelnia Czasopism udostępnia poniższe rozprawy przed obroną:


mgr Michał Urbaniak

"Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych"

  • Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP
  • promotor: dr hab. Wojciech Sikora, prof. nadzw. UEP
   - promotor pomocniczy: dr Helena Gaspars-Wieloch, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. zw. PWr
   - dr hab. Maciej Nowak, prof. UE w Katowicach
  • obrona: 19.03.2018, godz. 11:00, sala 236A w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10)
mgr Bartosz Stasch

"Ewolucja metod oceny ryzyka kredytowego inwestowania w skarbowe papiery dłużne w czasie globalnego kryzysu finansowego na przykładzie wybranych krajów europejskich"

  •  Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP
   - promotor pomocniczy: dr Łukasz Bryl, UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. Bogna Gawrońska–Nowak, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie
   - prof. dr hab. Jan Rymarczyk, prof. zw. WSB w Poznaniu
  • obrona: 23.03.2018, godz. 13:00, sala 114B w Budynku B UEP (al. Niepodległości 10)