Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Biblioteka Cyfrowa BG UEP - zasady dostępuBiblioteka Cyfrowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawiera elektroniczne wersje zbiorów drukowanych Biblioteki.

Biblioteka Cyfrowa BG UEP gromadzi:
- publikacje związane z historią Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczące jego działalności, pracowników, studentów i absolwentów,
- publikacje pracowników UEP,
- rozprawy doktorskie obronione na UEP.

Zbiory prezentowane w Bibliotece Cyfrowej zamieszczane są na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.


Zasady udostępniania:

1. Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej BG UEP można korzystać:
- poprzez stronę domową Biblioteki (wykaz publikacji w zakładkach: Rozprawy doktorskie, Rozprawy habilitacyjne, Zeszyty naukowe, Historia UEP, Inne publikacje),
- poprzez stronę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Informacje o wersjach elektronicznych publikacji znaleźć można także w katalogu online BG UEP.

2. Wszystkie publikacje udostępniane są nieodpłatnie. Większość z nich jest ogólnie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu.

3. Przeglądanie publikacji w wersji pełnotekstowej wymaga zainstalowania czytnika formatu DjVu lub PDF.

4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej wymaga przestrzegania przepisów prawa autorskiego.

5. Publikacje umieszczane są w Bibliotece Cyfrowej po uzyskaniu pisemnej zgody Autora (Autorów) na rozpowszechnianie oraz uzgodnieniu warunków dostępu.

6. Rozprawy doktorskie po obronie włączane są do Biblioteki Cyfrowej na podstawie Zarządzenia Rektora UEP nr 1/2009 oraz Zarządzenia Rektora UEP nr 70/2014.

7. Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej można korzystać za pośrednictwem terminali (komputerów) znajdujących się:
- na terenie Biblioteki (w Czytelni Książek - w Mediatece) oraz UEP,
- poza terenem Biblioteki (np. w domu).

8. Uwaga! Dostęp do pełnych tekstów wybranych publikacji (oznaczonych gwiazdką) możliwy jest tylko na terenie Biblioteki i UEP.Biblioteka Główna zaprasza Autorów do współpracy w tworzeniu zasobu elektronicznych wersji drukowanych publikacji naukowo-dydaktycznych w Bibliotece Cyfrowej.


Pytania, problemy techniczne: dr Artur Wierzbicki, e-mail: artur.wierzbicki@ue.poznan.pll, tel. 61 854 32 54.