Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


Baza ProQuest Ebook Central - dostęp testowy do dnia 11.11.2017


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 13.10.-11.11.2017 z bazy danych ProQuest Ebook Central.


Baza zawiera pełne teksty ponad 800 000 tytułów książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych m.in. w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim.


Baza oferuje różne narzędzia ułatwiające zarządzanie wynikami wyszukiwania (np. półkę Bookshelf).

Aby z nich korzystać należy założyć w bazie własne konto (zakładka: Sign In - Join Ebook Central).

Wybrane fragmenty książek można drukować (do 40% zawartości książki) i pobierać (do 20%).


wejście do bazy w sieci UEP

wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu)