Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41

Business Source Ultimate oraz Academic Search Ultimate na platformie EBSCO - dostęp testowy do 31.05.2018


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 1.03.-31.05.2018 z baz oferowanych przez firmę EBSCO: Business Source Ultimate oraz Academic Search Ultimate.

Bazy zapewniają dostęp do pełnych tekstów ponad 13500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Business Source Ultimate to pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu; zawiera czasopisma, studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Academic Search Ultimate to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej.


wejście do bazy w sieci UEP [po otwarciu strony - należy wybrać EBSCOhost Web]

wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu)

Baza De Gruyter Journals - dostęp testowy do dnia 31.05.2018


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w dniach 1.03.-31.05.2018 z pełnotekstowej bazy czasopism wydawnictwa De Gruyter.


Baza zawiera wydania bieżące i archiwalne ponad 400 czasopism z różnych dziedzin nauki (w tym ponad 150 z zakresu biznesu i ekonomii).


wejście do bazy w sieci UEP

wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu)