Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy kierować na adres e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl lub zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- poza siecią UEP (komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP).


Czekamy również na wszelkie inne sugestie dotyczące gromadzenia i udostępniania elektronicznych źródeł w Bibliotece Głównej UEP.
Prosimy o kontakt: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


SAGE Stats

Zapraszamy do korzystania w dniach 20.07.-18.08.2017 z bazy SAGE Stats, zawierającej dane statystyczne USA.


Więcej informacji o bazie: nagranie video.


wejście do bazy w sieci UEP

wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu)

Baza SAGE Video Business and Management


Zapraszamy do korzystania w dniach 20.07.-18.08.2017 z bazy SAGE Video Business and Management.


Baza zawiera 454 filmy edukacyjne w języku angielskim z zakresu biznesu i zarządzania (w tym m.in. wywiady z ekspertami, studia przypadków).


Więcej informacji o bazie: ulotka (PDF), tematyczny wykaz filmów (PDF).


wejście do bazy w sieci UEP

wejście do bazy spoza sieci UEP (w domu)