Dane statystyczneStatystyka międzynarodowa.
Dane z całego świata publikowane przez narodowe urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty.
Baza dostępna przez internet tylko w sieci UEP tj. w Bibliotece i w budynkach UEP.
UWAGA! Aby wejść do bazy należy wybrać opcję: Click here for guest access. Jak korzystać z bazy - instrukcja (PDF)

Statystyka polska.
Wskaźniki makroekonomiczne, sektorowe oraz finansowe.
Baza dostępna w sieci UEP.
Baza dostępna poza terenem Biblioteki i UEP tylko dla doktorantów i pracowników UEP.

Statystyka polska.
Dane statystyczne, rejestry oraz pełne teksty publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.
Serwis ogólnodostępny (bezpłatny).

Statystyka międzynarodowa.
Publikacje, dane statystyczne, raporty, analizy, prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Baza dostępna w sieci UEP.

Statystyka międzynarodowa.
Informacje biznesowe i statystyczne o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Prognozy statystyczne. Raporty rynkowe.
Baza dostępna w sieci UEP.