Bazy danych - wykaz alfabetycznyA B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W ZUwaga! Wejście do wybranej bazy - po kliknięciu w jej nazwę.
Dostęp do baz oznaczonych kłódką jest możliwy tylko na terenie Biblioteki i UEP,
aby skorzystać z nich w domu - należy wejść na stronę: Dostęp do baz spoza sieci UEP.  - informacje o bazie

 - dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników UEP

 - dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w Internecie)

 - baza dostępna również spoza sieci UEP

 - baza jednostanowiskowa, dostęp tylko na terenie BG UEP (w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism)

 - baza w języku polskim

 - baza w języku angielskim

 - baza zawiera książki (pełne teksty)


Pytania i uwagi: Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41


AGRO

baza bibliograficzna

Amadeus

baza z danymi finansowymi firm z 45 krajów europejskich

1. Baza jest udostępniana w Bibliotece na 12 komputerach w Czytelni Książek (znajdujących się w Mediatece) i na 2 komputerach w Czytelni Czasopism. Wejście do bazy w Bibliotece bez konieczności logowania się (na pulpitach komputerów jest skrót z wejściem do bazy). Z bazy mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy.

2. Pracownicy, doktoranci i studenci UEP mogą korzystać z bazy poza terenem Biblioteki i Uczelni poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP".

3. Baza jest udostępniania w Bibliotece i poprzez usługę "Dostęp do baz spoza sieci UEP" bez możliwości pobierania danych.

4. Pracownicy i doktoranci UEP mogą otrzymać indywidualny dostęp do bazy z opcją pobierania danych (w celach naukowych). Prosimy o kontakt w tej sprawie z: mgr Dorotą Wojewodą (e-mail: d.wojewoda@ue.poznan.pl).

UWAGA! Od 2016 roku wydawca bazy wprowadził dla użytkowników korzystających z indywidualnego dostępu limit pobierania danych (200 rekordów na miesiąc).

Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line

pełne teksty artykułów z czasopism: Bank, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy

Aby korzystać z pełnotekstowych bieżących i archiwalnych wydań czasopism należy założyć sobie konto na portalu.

Baza Lektury

baza bibliograficzna

UWAGA! Od 01.04.2015 baza nie jest aktualizowana.

BazEkon (połączone bazy: Gospodarka i Nauki Społeczne)

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

BazTech

baza bibliograficzno-abstraktowa

wybrane publikacje w pełnym tekście

Cambridge Journals

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego

CEIC Data

dane statystyczne z całego świata

UWAGA! Aby wejść do bazy należy wybrać opcję: Click here for guest access

Cytowania w BazEkon

polski indeks cytowań z ekonomii oraz nauk pokrewnych

Czasopisma zagraniczne w Poznaniu

katalog czasopism

UWAGA! Od 01.07.2009 baza nie jest aktualizowana.

EBSCO bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

po uruchomieniu należy wybrać zakładkę EBSCOhost Web, serwis posiada polski interfejs wyszukiwawczy (ale słowa kluczowe należy wpisywać w języku angielskim)

eIFRS

baza pełnotekstowa

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

EIKON Thomson Reuters

baza z danymi finansowymi, makrekonomicznymi i statystycznymi

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

Emerald

baza pełnotekstowa

EMIS Emerging Markets Information Services

baza pełnotekstowa, baza z danymi finansowymi

po uruchomieniu bazy należy wybrać Polskę lub inne państwo

EUR-Lex

baza pełnotekstowa

EUROSTAT

baza z danymi statystycznymi

GDF Global Development Finance Online

baza z danymi statystycznymi

GMID Global Market Information Database zobacz Passport

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

GUS Główny Urząd Statystyczny

baza z danymi statystycznymi

HAEU Historical Archives of the European Union

archiwum stron i dokumentów instytucji Unii Europejskiej

IBUK Libra

baza pełnotekstowa

jednoczesny dostęp do danego tytułu dla 5 użytkowników

Zalecamy korzystanie z bazy w przeglądarkach: Mozilla Firefox lub Safari.

INFOR LEX Ekspert

baza pełnotekstowa

Internetowy System Aktów Prawnych

baza bibliograficzna

wybrane akty prawne w pełnym tekście

Journal Citation Reports

wykaz tytułów czasopism posiadających wskaźnik Impact Factor

JSTOR

baza pełnotekstowa

Legalis

pełne teksty aktów prawnych oraz książek i czasopism opublikowanych przez C.H. Beck

dostęp jednoczesny dla 10 użytkowników

LEX LEX 2

baza bibliograficzna; pełne teksty aktów prawnych, książek i czasopism

dostęp jednoczesny dla 10 użytkowników

NASBI

pełne teksty książek m.in. wydawnictwa Helion

Aby wyszukiwać, wypożyczać i czytać książki, należy zalogować się do indywidualnego konta użytkownika bazy. Aby założyć konto należy: 1. wybrać opcję zarejestruj się, 2. wypełnić formularz rejestracyjny, 3. potwierdzić założenie konta poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail.

Nature - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

Nobliści

baza bibliograficzno-abstraktowa

Notoria Serwis Online

informacje o polskich spółkach notowanych na GPW

dostęp jednoczesny dla 1 użytkownika

UWAGA! Z bazy mogą korzystać tylko pracownicy i studenci UEP na wyznaczonym komputerze w Czytelni Czasopism.

OECD iLibrary + IEA

baza pełnotekstowa

baza z danymi statystycznymi

Oxford Journals - Economics and Finance

pełne teksty artykułów z czasopism z kolekcji Economics and Finance opublikowanych od roku 1996 do roku bieżącego

Passport (poprzednio GMID Global Market Information Database)

baza z danymi statystycznymi, raportami i analizami

więcej informacji o bazie w prezentacji w jęz. ang. (PDF)

ProQuest bazy

bazy bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe

serwis umożliwia korzystanie z polskiego interfejsu wyszukiwawczego
(ale słowa kluczowe należy wpisywać w języku angielskim)

SAGE Journals

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1999 do roku bieżącego

Science - czasopismo na serwerze wydawcy

pełne teksty artykułów od 2007 roku

ScienceDirect (Elsevier) - na serwerze wydawnictwa Elsevier

pełne teksty czasopism opublikowanych od roku 1995 do roku bieżącego i wybranych książek

Scopus

baza bibliograficzno-abstraktowa, indeksy cytowań

SpringerLink - na serwerze wydawcy

baza pełnotekstowa

pełne teksty wybranych czasopism i książek wydawnictwa Springer

WDI World Development Indicators Online

baza z danymi statystycznymi

Web of Science - na serwerze wydawcy - firmy Thomson Reuters

platforma z pakietem baz i indeksów cytowań

Wiley Online Library

baza pełnotekstowa

pełne teksty artykułów z czasopism opublikowanych od roku 1997 do roku bieżącego, pełne teksty książek wydanych w roku 2009 oraz 2015

Zbiory Ośrodka Historii UEP

opisy dokumentów związanych z historią UEP