Akty prawne i orzecznictwo

Pełne teksty aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości.
Baza ogólnodostępna (bezpłatna).

Pełnotekstowy system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych oraz pełnotekstowe archiwum czasopism i gazet wydawanych przez INFOR PL S.A.
Baza dostępna w sieci UEP.

Opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od roku 1919 (pełne teksty od roku 1944) i Monitorze Polskim od roku 1946 (pełne teksty od roku 1997).
Baza ogólnodostępna (bezpłatna).

System informacji prawnej, pełne teksty czasopism i książek prawniczych opublikowanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.
Baza dostępna w sieci UEP.

LEX

 

System informacji prawnej, zawiera wiadomości z trzech podstawowych dziedzin wiedzy o prawie: ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Pełne teksty aktów prawnych, czasopism oraz książek (komentarzy i monografii).
Baza dostępna w sieci UEP.