Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Baza Wiedzy UEP


Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawiera informacje o dorobku naukowym (publikacyjnym i pozapublikacyjnym) pracowników i doktorantów UEP.

Baza działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, powstałym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT.

Zasady tworzenia Bazy Wiedzy UEP reguluje Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018


Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej odpowiada za wprowadzanie do Bazy Wiedzy informacji o dorobku publikacyjnym pracowników i doktorantów UEP.


Pracownicy i doktoranci UEP zobowiązani są do zgłaszania informacji o swoim dorobku naukowym nie później niż w terminie 30 dni od momentu dowiedzenia się o ukazaniu się publikacji, uzyskaniu osiągnięcia lub zakończeniu wydarzenia. Zgłaszanie informacji do Bazy Wiedzy UEP odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza intranetowego dostępnego pod adresem https://formularz.bazawiedzy.ue.poznan.pl/.


Baza Wiedzy UEP ma wbudowany mechanizm, który automatycznie nalicza punktację za publikacje.

Punkty za publikacje wydane w latach 2013-2016 naliczane są:
- według reguł obowiązujących w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2154),
- zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism naukowych za lata 2013-2016 (komunikat MNiSW z dnia 26.01.2017).

Punkty za publikacje wydane od roku 2017 do roku bieżącego naliczane są:
- według reguł obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1372)

Algorytm punktacji działający w Bazie Wiedzy UEP jest tworzony i aktualizowany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Baza Wiedzy UEP domyślnie prezentuje informację o punktacji nominalnej (bez podziału) tj. punktach nadanych publikacji bez względu na liczbę i afiliację autorów.

Istnieje także możliwość sprawdzenia w Bazie Wiedzy UEP proporcjonalnego podziału punktacji za publikacje (z uwzględnieniem zasad dla publikacji wieloośrodkowych).

Każdy niezalogowany użytkownik Bazy Wiedzy UEP może wygenerować i pobrać raport dorobku dla wybranego autora z informacją o punktacji proporcjonalnej (w kreatorze dorobku należy wybrać opcję: z uwzględnieniem zasad dla publikacji wieloośrodkowych).


Opisy publikacji przeniesionych z Bazy Osiągnieć UEP do Bazy Wiedzy UEP zawierają informacje o punktacji naliczonej według zasad obowiązujących w Bazie Wiedzy UEP.


Algorytmy punktacji w Bazie Osiągnięć i Bazie Wiedzy UEP – porównanie reguł punktacji z lat 2013-2016 (PDF)


W razie pytań dotyczących Bazy Wiedzy UEP prosimy o kontakt z bibliotekarzami wprowadzających opisy bibliograficzne publikacji do Bazy Wiedzy UEP:
  • publikacje Instytutu Ekonomii, Instytutu Ekonomiczno-Społecznego - mgr Joanna Gryt, e-mail: joanna.gryt@ue.poznan.pl
  • publikacje Instytutu Gospodarki Międzynarodowej - mgr Dorota Wojewoda,
e-mail: dorota.wojewoda@ue.poznan.pl
  • publikacje Instytutu Finansów, Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej – mgr Daria Wojdanowicz,
e-mail: daria.wojdanowicz@ue.poznan.pl
  • publikacje Instytutu Marketingu, Instytutu Nauk o Jakości - mgr Katarzyna Tkacz,
e-mail: katarzyna.tkacz@ue.poznan.pl
  • publikacje Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, Instytutu Zarządzania – mgr Agnieszka Dolińska, e-mail: agnieszka.dolinska@ue.poznan.pl
  • publikacje innych jednostek - mgr Dorota Wojewoda, e-mail: dorota.wojewoda@ue.poznan.pl