Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum wiadomości - październik 2021 r.

28.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Aneta Szumicka


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:mgr Aneta Szumicka

"Determinanty skuteczności analizy zagrożeń w produkcji opakowań do żywności"
  • Katedra Zarządzania Jakością UEP
  • promotor: dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Małgorzata M. Lisińska-Kuśnierz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
   - prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Gdański
  • obrona: 26.11.2021 r. o godzinie 11.30 w sali 010 w Budynku B UEP oraz za pomocą środka komunikacji zdalnej zoom
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie26.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Neta Sagiv


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Neta Sagiv

"Perception of remoteness as a determinant of engagement and accountability in virtual teams"
  • Katedra Pracy i Polityki Społecznej UEP
  • promotor: dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   - prof. Michael B. Hinner, TU Bergakademie, Freiberg
  • obrona: 08.11.2021 r. o godzinie 10.00 w sali 111 w Budynku Głównym UEP oraz za pomocą środka komunikacji zdalnej zoom
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie26.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Katarzyna Rajewska


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Katarzyna Rajewska

"Dynamiczne zdolności w procesie kształtowania efektywności modeli biznesu przedsiębiorstw na rynku detalicznej sprzedaży paliw"
  • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania UEP
  • promotor: prof. dr hab. Szymon Cyfert, UEP
   - promotor pomocniczy: dr Michał Chomicki, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
   - prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • obrona: 04.11.2021 r. o godzinie 11.30 w sali 111 w Budynku Głównym UEP oraz za pomocą środka komunikacji zdalnej zoom
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie20.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Michał Zabłocki


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Michał Zabłocki

"Sektor konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Uwarunkowania i problemy rozwoju"
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • promotor: prof. dr hab. Waldemar Czternasty, UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
   - prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, Politechnika Koszalińska
  • obrona: 28.10.2021 r. o godzinie 12.00 w sali 114 w Budynku B UEP (al. Niepodległości 10)
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie18.10.2021

Biblioteka Główna nieczynna w dniach 30.10.-2.11.2021, 11.11.-12.11.2021


Biblioteka Główna będzie nieczynna w dniach 30.10.-2.11.2021 (sobota-wtorek) oraz 11.11.-12.11.2021 (czwartek-piątek).14.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Szczepan Górtowski


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Szczepan Górtowski

"Metoda doskonalenia miar wydajności przez wykorzystanie inkrementalnego modelowania łańcucha dostaw"
  • Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP
  • promotor: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, UEP
   - promotor pomocniczy: dr Elżbieta Lewańska, UEP
  • recenzenci:
   - dr hab. Helena Dudycz, prof. UE we Wrocławiu
   - prof. dr hab. Artur Świerczek, UE w Katowicach
  • obrona: 25.10.2021 o godzinie 10.00 za pomocą środka komunikacji zdalnej
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie14.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Michael Vaknin


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Michael Vaknin

"Information Quality Framework for the Design and Validation of Business Processes"
  • Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP
  • promotor: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, UEP
   - promotor pomocniczy: dr hab. Agata Filipowska, UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
   - prof. dr hab. Agnes Koschmider, University of Kiel
  • obrona: 29.10.2021 o godzinie 10.30 za pomocą środka komunikacji zdalnej
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie14.10.2021

Rozprawa doktorska przed obroną w Czytelni Książek - mgr Filip Szymczak


W Czytelni Książek można zapoznać się z poniższą rozprawą doktorską przed obroną:


mgr Filip Szymczak

"Rola mediów społecznościowych w procesie budowy marki lidera"
  • Instytut Gospodarki Międzynarodowej UEP
  • promotor: dr hab. Rafał Śliwiński, prof. UEP
  • recenzenci:
   - prof. dr hab. Henryk Mruk, WZiB w Poznaniu
   - prof. dr hab. Jan W. Wiktor, UE w Krakowie
  • obrona: 05.11.2021 o godzinie 9.00 w sali 111 w Budynku Głównym UEP (al. Niepodległości 10) oraz za pomocą środka komunikacji zdalnej
  • streszczenie rozprawy, recenzje, informacje o obronie08.10.2021

Bazy z książkami wydawnictwa Oxford University Press - dostęp testowy do dnia 31.12.2021


Zapraszamy do korzystania w dniach 8.10.-31.12.2021 z baz zawierających pełne teksty książek z zakresu ekonomii i zarządzania wydawanych przez Oxford University Press:


- Oxford Scholarship Online - prawie 2000 monografii z prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich takich jak Oxford, MIT, Yale czy Stanford w obszarach zarządzania, finansów i ekonomii,

- Oxford Handbooks Online Business and Management - kolekcja książek naukowych, przedstawiających głęboką analizę omawianych zagadnień,

- Oxford Research Encyclopedias - kolekcje dogłębnych analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach biznesu, zarządzania, ekonomii i finansów,

- Oxford Bibliographies Online - rekomendacje ekspertów na temat najlepszych prac naukowych dostępnych w obszarze zarządzania, w tym m.in. zarządzania międzykulturowego, struktury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi i innych.


Wejście do bazy Oxford Scholarship Online

Wejście do bazy Oxford Handbooks Online

Wejście do bazy Oxford Research Encyclopedias

Wejście do bazy Oxford Bibliographies Online08.10.2021

Publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych - bezpłatny dostęp do literatury do dnia 31.10.2021


Zapraszamy do korzystania w dniach 8.10.-31.10.2021 z pełnych tekstów artykułów opublikowanych w czasopismach wydawnictwa Oxford University Press na temat:


- pisania i publikowania artykułów,

- drapieżnych czasopism,

- procesów recenzji,

- trendów wydawniczych.


Wejście do wykazu artykułów08.10.2021

Zdalny dostęp do baz danych oferowanych przez Bibliotekę Główną UEP


Biblioteka Główna umożliwia korzystanie w trybie zdalnym z baz danych zawierających pełne teksty czasopism i książek, dane statystyczne i finansowe, akty prawne, raporty.


Wykaz baz oferowanych w trybie zdalnym znajduje się na stronie Biblioteki Głównej w zakładkach:

- dostęp do baz spoza sieci UEP,

- bazy danych według zawartości.


Książki i czasopisma w wersji elektronicznej można wyszukiwać także za pośrednictwem multiwyszukiwarki.


Aby korzystać z baz danych/multiwyszukiwarki w trybie zdalnym należy posiadać aktywne konto czytelnika Biblioteki Głównej (które otrzymuje się po zapisie do Wypożyczalni) i kartę czytelnika (której funkcję pełni elektroniczna legitymacja studencka ELS lub karta biblioteczna udostępniana osobom, które nie posiadają ELS).


Aby zalogować się do baz/multiwyszukiwarki należy podać:

- numer karty czytelnika (numer znajdujący się na lub pod kodem kreskowym na ELS lub karcie czytelnika),

- hasło (domyślnym hasłem są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia np. 1130).08.10.2021

Czytelnia Książek - zasady korzystania


Czytelnia Książek udostępnia na miejscu książki, czasopisma i rozprawy doktorskie. Na terenie Czytelni Książek znajduje się Mediateka (pracownia komputerowa), w której można korzystać z internetu i baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę.


Czytelnia Książek funkcjonuje do odwołania na poniższych zasadach: 1. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

  - użytkownicy powinni mieć zasłonięte usta i nos, dezynfekować ręce przed wejściem do Czytelni, dostępne są również jednorazowe rękawiczki,

  - maksymalna liczba dostępnych dezynfekowanych miejsc w Czytelni Książek: 40,

  - bibliotekarz wskazuje wyznaczone miejsce,

  - wietrzenie sali w godzinach 13.00-13.15 oraz 16.00-16.15,

  - toalety znajdujące się w Czytelni Książek są nieczynne do odwołania, dostępne są toalety na parterze (w holu) budynku Collegium Altum UEP,

  - szatnia dostępna na parterze (w holu) budynku Collegium Altum UEP,


 2. Osoby uprawnione do korzystania z Czytelni Książek

  - pracownicy, doktoranci i studenci UEP (wszystkich rodzajów studiów),

  - pracownicy i studenci innych publicznych uczelni w Poznaniu, pod warunkiem, że są zapisani do Wypożyczalni Biblioteki Głównej UEP i mają konto czytelnika,

  - przy wejściu należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dokument umożliwiający weryfikację statusu użytkownika,


 3. Umawianie wizyty do Czytelni Książek

  - osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów czytelni mogą umówić wizytę e-mailowo poprzez adres: biblioteka.sale@ue.poznan.pl,

  - rejestrowane będą wyłącznie osoby posługujące się domenami: student.ue.poznan.pl, phd.ue.poznan.pl, ue.poznan.pl; zasada ta nie obowiązuje uczestników studiów podyplomowych UEP, którzy oprócz imienia, nazwiska i statusu proszeni są o podanie pełnej nazwy studiów,

  - więcej informacji o poczcie elektronicznej w domenie student.ue.poznan.pl


 4. W przypadku umówienia wizyty w Czytelni Książek, można jednocześnie podać listę potrzebnych materiałów (wyszukanych w katalogu online Biblioteki Głównej).

  W zamówieniu należy podać:

  - książka: sygnatura / autor / tytuł,

  - czasopismo: sygnatura / tytuł / rocznik / numer,

  - rozprawa doktorska: sygnatura / autor / tytuł,

  - imię i nazwisko oraz status (student/doktorant/pracownik).

  Listę potrzebnych publikacji do przygotowania wraz z podaniem daty wizyty, można wysłać na adres e-mail: biblioteka.sale@ue.poznan.pl.


 5. Czas realizacji zamówień uzależniony jest od umiejscowienia materiałów w magazynach. Po zakończeniu pracy użytkownik zgłasza ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi oraz odkłada materiały na wyznaczone miejsce.

  Z powodu prac remontowych prowadzonych w Bibliotece Głównej (w magazynach oraz na terenie Czytelni Czasopism) dostęp do zbiorów oferowanych przez Czytelnię Książek może być czasowo ograniczony.


 6. Książki z kolekcji Księgozbiór Podstawowy można wyszukiwać samodzielnie na regałach w wolnym dostępie; książki z pozostałych kolekcji, gazety, czasopisma i rozprawy doktorskie należy zamawiać u dyżurujących bibliotekarzy.


 7. Pozostałe usługi

  - użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu (laptopy, notebooki), na terenie czytelni jest dostępna sieć WiFi UEP.
04.10.2021

Bazy EMIS i CEIC - szkolenie online w dniu 7.10.2021


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online na temat baz EMIS Professional i CEIC.


EMIS Professional to baza zawierająca obszerne informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące krajów rozwijających się oraz zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiające analizę spółki i sektora.


CEIC to globalna baza danych makroekonomicznych dotyczących rynków rozwijających się i rozwiniętych, z zasięgiem dla ponad 200 krajów z całego świata, 20 branż oraz 18 sektorów makroekonomicznych z ponad 2200 źródeł.


Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Martę Witczak (ISI Emerging Markets).


Termin szkolenia: 7.10.2021 (czwartek), w godzinach 13.00-14.00


Link do rejestracji