Czasopisma Open Access wydawnictwa MDPI


Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przystąpiła w 2018 roku do bezpłatnego programu szwajcarskiego wydawnictwa Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI): Institutional Open Access Program (IOAP).

Efektem tego jest 10% zniżka dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na publikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy.

MDPI to akademicki wydawca ponad 200 tytułów recenzowanych czasopism Open Access, w których można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wybranego czasopisma.

Kilkadziesiąt tytułów czasopism MDPI jest indeksowanych w bazie Web of Science wydawanej przez Clarivate Analytics (dawniej: Thomson Reuters).

Zakres tematyczny czasopism MDPI obejmuje chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, socjologię, ekonomię, informatykę oraz matematykę.


Więcej informacji (w języku angielskim):
- informacje dla autorów
- informacje o programie Institutional Open Access Program(IOAP)
- opłaty za opublikowanie artykułu
- lista czasopism MDPI
- lista czasopism MDPI indeksowanych w bazie Web of Science