Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021


W ramach licencji krajowej bazy danych ScienceDirect (zawierającej czasopisma publikowane przez wydawnictwo Elsevier) od dnia 2.09.2019 działa program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Program ma dwie części: A i B.

Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.

Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access

Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.Szczegółowe informacje o programie:

-
strona Wirtualnej Biblioteki Nauki
- strona Elsevier