Czasopisma zagraniczne w Poznaniu


Baza zawiera informacje o czasopismach zagranicznych w wersji drukowanej gromadzonych w Poznaniu przez 50 bibliotek i placówek informacyjnych.

Baza pełni funkcję środowiskowego katalogu czasopism zagranicznych i tworzona jest w ramach współpracy BG UEP z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych.

Katalog rejestruje około 9800 tytułów czasopism wydanych w latach 1982 - 2007.

Wprowadzono do niego informacje o czasopismach:
- opublikowanych w dawnych "krajach kapitalistycznych" i NRD w latach: od 1982 do 2007 roku,
- opublikowanych w pozostałych krajach (w dawnych "krajach socjalistycznych") w latach :
  od 1997 do 2007 roku.

Opisy poszczególnych czasopism zawierają:
- dane identyfikujące dany tytuł (np. miejsce wydania, ISSN),
- informacje o rocznikach i numerach dostępnych w poszczególnych bibliotekach w Poznaniu (w tym informację o pierwszym posiadanym w zbiorach roczniku czasopisma bez względu na rok wydania).

Wyszukiwanie można prowadzić według:
- tytułu czasopisma (z pominięciem początkowego rodzajnika np. the, le, der),
- słowa z tytułu,
- hasła przedmiotowego,
- numeru ISSN,
- nazwy biblioteki.

W pisowni tytułu czasopisma nie są używane znaki diakrytyczne, a w tytułach pisanych cyrylicą stosowana jest transliteracja.

Uwaga! Od 01.07.2009 baza nie jest aktualizowana.