Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Web of Science


Web of Science (WoS) to pakiet anglojęzycznych baz wydawanych przez firmę Clarivate Analytics (poprzednio: Thomson Reuters, Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Serwis został udostępniony - w tym roku - bezpłatnie wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach licencji krajowej za pośrednictwem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) przy Uniwersytecie Warszawskim.

WoS rejestruje m.in. zawartość czasopism naukowych, książek oraz materiałów konferencyjnych i umożliwia:
- wyszukanie literatury na określony temat lub określonego autora,
- sprawdzenie cytowań, tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora.

Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

• Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
• Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
• Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
• Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
• Book Citation Index (Books CI) od 2010
• Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
• Journal Citation Reports (JCR) od 1997
• Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.


Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24 000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13 100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7 100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary.

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web (zobacz więcej informacji) i Researcher ID.


Od 2018 roku można także korzystać na platformie Web of Science z narzędzia InCites.

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne (więcej informacji
w kompendium).

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję "Sign In" a następnie "Register".

Uwaga! Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki,
po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.Szczegółowe informacje na temat zawartości WoS oraz zasad wyszukiwania informacji znaleźć można na stronie wydawcy.

Biblioteka udostępnia WoS:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP, wejście bez logowania się),
- spoza sieci UEP* (komputery poza terenem Biblioteki i UEP, wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz spoza sieci UEP.