Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Baza Lektury


Baza Lektury zawiera wykazy literatury obowiązkowej i zalecanej (uzupełniającej) do poszczególnych przedmiotów wykładanych na UEP, zgłaszane Bibliotece Głównej przez prowadzących zajęcia od roku akademickiego 2004/2005.

Lektury można wyszukać według:
- nazwiska wykładowcy,
- nazwy przedmiotu,
- roku akademickiego.

Najprostszą metodą wyszukiwania lektur jest wyszukiwanie wg przedmiotu. W tym celu z listy przedmiotów trzeba wybrać np. Ekonomię matematyczną i nacisnąć Szukaj.
Wynikiem wyszukiwania jest wykaz literatury polecanej do przedmiotu Ekonomia matematyczna poprzedzony dodatkowymi informacjami, takimi jak: rodzaj studiów (dzienne, zaoczne), rok studiów, wydział, kierunek, specjalność, nazwisko wykładowcy. Należy zwrócić uwagę na powyższe informacje, ponieważ przedmioty mogą być wykładane przez kilku wykładowców, lektury mogą też różnić się na poszczególnych kierunkach. W razie dużej liczby wykazów można zawęzić wyszukiwanie podając dodatkowo wykładowcę.

W wykazach lektur znaleźć można obowiązkowe i zalecane (uzupełniające):
- książki,
- fragmenty książek (rozdziały),
- czasopisma specjalistyczne,
- wybrane artykuły z czasopism.

Opis każdej lektury zawiera:
- dane bibliograficzne,
- informacje o statusie lektury: (o) oznacza lekturę obowiązkową, (z) lekturę uzupełniającą,
- informacje o tym, czy jest dostępna w naszej Bibliotece (bezpośrednie przekierowanie do katalogu online Biblioteki).


UWAGA! Od dnia 01.04.2015 baza nie jest aktualizowana.